motto
امروز : پنجشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۹

اخبار

مدیر کل امور اقتصادی ودارایی : ارتقای فضای کسب وکاردر جذب سرمایه های داخلی وخارجی بسیار موثر است

مدیر کل امور اقتصادی ودارایی : ارتقای فضای کسب وکاردر جذب سرمایه های داخلی وخارجی بسیار موثر است

سید علی شهابی مدیر کل امور اقتصادی ودارایی خراسان رضوی در کارگاه آموزشی نمایندگان شهرستانها درمرکز خدمات سرمایه گذاری ورابطان شهرستانی شورای ایرانیان مقیم خارج کشوردراستان، گفت:یکی از مهمترین مسائل استان در حال حاضر بحث اشتغال است که با افزایش سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی این امر تحقق می یابد ودولت نیز سعی دارد با ارتقاءفضای کسب وکار درکشور زمینه را برای سرمایه گذاران داخلی وخارجی فراهم نماید.
وی با اشاره به اهمیت شناسایی فرصتهای جدید سرمایه گذاری در استان گفت: کمک شما عزیزان در شناسایی ومعرفی این طرحها به سرمایه گذران، توسعه وعمران بیشتر استان رابدنبال خواهد داشت.
وی تاکید کرد ما نمی توانم برای سرمایه گذار بدون سند ومدرک زیاد صحبت کنیم پس نیاز به طرحهایی داریم که امکان سنجی آن تا حدودی آماده باشد.
وی افزود: کوتاه نمودن فرایند دریافت مجوزها از دستگاههای اجرائی مرتبط در دستور کار مرکز خدمات سرمایه گذاری استان قرار دارد.
علی رسولیان مدیر کل اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در مورد ضرورت بحث اقتصاد مقاومتی گفت: این بیانات بدین معناست که موضوع اقتصاد ،سرمایه گذاری واشتغال مسئله اول کشور است وباید مرکز فرماندهی اقتصاد مقاومتی را ایجاد نمائیم.
وی تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب بر مردمی کردن اقتصاد تاکید دارند ایشان افزود : منابع مالی دولتی محدود است ودولت توان سرمایه گذاری های گسترده را ندارد پس باید از سرمایه گذاران بخش خصوصی وایرانیان مقیم درخارج کشوراستفاده کرده ومسیر را برای آنها سهل وآسان نمائیم.
ایشان مهمترین کار دولت را در چند سال اخیر ایجاد ثبات اقتصادی دانست واظهارداشت: با وجود رکود شدید اقتصادی در جامعه برای حرکت اقتصادی وخارج شدن از این شرایط همه تلاش خود را باید انجام دهیم.
وی ساماندهی موسسات مالی واعتباری،تحولات در بانکها وقانون رفع موانع تولید را در راستای بهبود فضای کسب وکار دانست وگفت: وزیر محترم صنعت ومعدن در حضور هفته گذشته خود در استانداری خراسان رضوی وعده برگشت استقلال خودروسازی وتولید خودروی جدید در ایران خودرو استان را دادند که کمک مهمی در افزایش درآمدهای استان خواهد داشت.

آمار بازدیدها
تعداد بازدیدکنندگان امروز : 392 | کل بازدیدکنندگان : 338002