motto
امروز : پنجشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۹

اخبار

زمینه برگزاری سمینارهای ملی اقتصادی در خراسان رضوی فراهم شود

DefaultPic

معاون وزیر و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران گفت: با توجه به جایگاه استان خراسان رضوی باید تلاش شود در فرصتی مناسب یک سمینار ملی اقتصادی با ابعاد متفاوت برگزار شود. به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، محمد خزاعی صبح امروز در همایش جذب سرمایه‌گذاری و توسعه ی سرمایه گذاری استان که در استانداری برگزار شد؛ اظهار داشت: باید تلاش شود در این سمینار از افرادی که در عرصه اقتصادی سخنی برای گفتن دارند، استفاده شود.
وی افزود: خراسان رضوی دارای تاثیرات ملی است زیرا در حساس ترین مرزهای سیاسی و اقتصادی قرار دارد و باید در زمینه برگزاری سمینارهای باکیفیت در آینده با همراهی استاندار خراسان رضوی اقداماتی را انجام دهیم.
رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران بر ضررورت تدوین یک نقشه راه برای تامین منابع مالی مورد نیاز استان تاکید و خاطرنشان کرد: برای تجذب منابع مالی مورد نیاز بهره گیری از سرمایه گذاری های بخش خصوصی و ایجاد روند نظامند توزیع منابع مالی بین بخش های مختلف ضروری است.
خزاعی با بیان اینکه سرمایه گذاری داخلی چراغ راه جذب سرمایه های خارجی به داخل استان است، گفت: ایجاد مکانیزم حمایت از سرمایه گذاران داخلی در این راستا ضروری است.
وی رویارویی امروز دشمن با ایران را جنگ در میدان های اقتصادی دانست و ادامه داد: دولتمردان با حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی باید زمینه پیاده سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری و حرکت به سمت توسعه و تعالی کشور را فراهم کنند.
رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران راه نجات امروز کشور را در پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی و فراهم کردن امنیت روانی برای جذب سرمایه گذاری های بخش خصوصی دانست.

آمار بازدیدها
تعداد بازدیدکنندگان امروز : 395 | کل بازدیدکنندگان : 338005