motto
امروز : پنجشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۹

کارگروهها

اعضای دبیرخانه کارگروه

مقرر گردید نمایندگانی از اعضای اصلی کارگروه جهت تصمیم سازی و برنامه ریزی و اجرایی نمودن مصوبات کارگروه بعنوان اعضای دبیرخانه انتخاب و احکام آنها توسط دبیر شورای امور ایرانیان خارج از کشور استان صادر گردد

آمار بازدیدها
تعداد بازدیدکنندگان امروز : 392 | کل بازدیدکنندگان : 338002