motto
امروز : پنجشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۹

کارگروهها

اعضای کارگروه

  • مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان: رئیس
  • مدیر کل دفتر امور اجتماعی استانداری: دبیر
  • مدیر کل صدا و سیما استان
  • مدیر کل فرهنگ و ارتباطات اسلامی استان
  • رئیس دانشگاه فردوسی مشهد
  • مدیر کل اطلاعاتاستان
  • مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
  • سایر دستگاه ها حسب مورد و بر اساس تصمیم کارگروه
    اعضای دبیرخانه کارگروه

مقرر گردید نمایندگانی از اعضای اصلی کارگروه جهت تصمیم سازی و برنامه ریزی و اجرایی نمودن مصوبات کارگروه بعنوان اعضای دبیرخانه انتخاب و احکام آنها توسط دبیر شورای امور ایرانیان خارج از کشور صادر گردد

آمار بازدیدها
تعداد بازدیدکنندگان امروز : 392 | کل بازدیدکنندگان : 338002