motto
امروز : پنجشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۹

کارگروهها

اعضای کارگروه

1-رئیس دانشگاه فردوسی مشهد: رئیس

2- مدیر کل دفتر آموزش و پژوهش استانداری: دبیر کارگروه

3-  رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد

4- اداره کل وزارت آموزش و پرورش

5- مدیر کل فنی و حرفه ای استان

6- مدیر کل  صدا و سیما استان

7- نمایندگی وزارت امور خارجه در شق و شمال شرق

8-رئیس دانشگاه آزاد اسلامی

9-مدیر کل  فرهنگ و ارتباطات اسلامی

10-رئیس بنیاد نخبگان استان

11-رئیس پارک علم و فناوری استان

12-سایر دستگاه ها حسب مورد و بر اساس تصمیم کارگروه

آمار بازدیدها
تعداد بازدیدکنندگان امروز : 395 | کل بازدیدکنندگان : 338005