motto
امروز : چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۹

کارگروهها

شرح وظایف

1-  پی‌گیری مطالبات فرهنگی ایرانیان خارج از کشور از نهادهای ذیربط تا حصول نتیجه
2-  همکاری و تعامل با نهادها و مؤسسه‌های فرهنگی و بین‌المللی
3-  اطلاع‌رسانی و انتشار اخبار فرهنگی و تحولات اجتماعی، ادبی و هنری کشور به ایرانیان مقیم خارج از کشور
4-  همکاری و تعامل با نهادها و مؤسسه‌های داخلی برای پیشبرد اهداف شورای‌عالی ایرانیان و کمک به ایرانیان خارج از کشور
5-  برگزاری مراسم ملی و مذهبی در خارج از کشور
6-  جمع‌آوری اطلاعات نخبگان فرهنگی جامعه‌ی ایرانی مقیم خارج از کشور
7-  برنامه‌ریزی برای حفظ هویت و فرهنگ ایرانی – اسلامی از سوی ایرانیان مقیم خارج از کشور
8-  مطالعه و برنامه‌ریزی برای گسترش خط، زبان و ادب فارسی در کشورهای خارجی به ویژه برای ایرانیان مقیم آن کشورها
9- برنامه‌ریزی برای برگزار‌ی همایش‌های فرهنگی در داخل و خارج از کشور در زمینه‌ی اهداف شورای عالی ایرانیان
10-  ارتباط با مجامع فرهنگی و علمی سراسر جهان برای معرفی بُعد فرهنگی جامعه‌ی ایرانی
11- ایجاد بستر تسهیل و تسریع در روابط فرهنگی داخل با ایرانیان خارج از کشور
12- اطلاع‌رسانی به ایرانیان خارج از کشور در خصوص تولیدات آموزشی داخل کشور و ایجاد بستر دسترسی آنها به این تولیدات
13-  برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌هایی که امکان آشنایی بیشتر ایرانیان خارج از کشور با مبانی فرهنگی در داخل کشور را فراهم می‌کند (به ویژه برای نسل‌های دوم، سوم و چهارم)
14- تشویق و ترغیب نهادها و مؤسسه‌های دولتی و خصوصی داخل کشور برای خدمت‌رسانی فرهنگی به ایرانیان خارج از کشور
15-  کمک به رفع نیازهای داخلی به منابع انسانی و غیر انسانی از طریق ایرانیان خارج از کشور
16-  انعکاس اخبار فرهنگی مربوط به ایرانیان مقیم در یک کشور خارجی به ایرانیان مقیم داخل کشور یا ایرانیان مقیم در کشورهای دیگر
17-  اطلاع‌رسانی به ایرانیان خارج از کشور در خصوص قوانین و مقررات فرهنگی داخل کشور
18- ایجاد زمینه‌ی ارائه‌ی پیشنهادهای خلّاقانه در حوزه‌ی فرهنگ و فعالیت‌های فرهنگی از سوی ایرانیان مقیم خارج از کشور
19-  قدردانی از خادمان فرهنگی داخلی کشور به ایرانیان مقیم خارج از کشور
20- قدردانی از خادمان فرهنگی خارج از کشور به حوزه‌ی فرهنگ ایرانی
21- قدردانی از نهادها و مؤسسه‌های دولتی و غیردولتی‌ای که در حوزه‌ی فرهنگ به ایرانیان خارج از کشور خدمت‌رسانی کرده‌اند.
22- برنامه‌ریزی برای استفاده از پتانسیل موجود بخش خصوصی در داخل کشور برای ارائه‌ی خدمات فرهنگی به ایرانیان خارج از کشور
23-  شرکت فعال در مجامع و همایش‌های فرهنگی دنیا برای شناساندن فرهنگ ایرانی – اسلامی
24-  ایجاد زمینه‌های ورود دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در خارج از کشور به بحث «ایران و فرهنگ ایرانی» در پایان‌نامه‌های تحصیلی خود و حمایت از آن‌ها
25-  معرفی مشاهیر فرهنگی کشور به سایر ملل و اقوام
26 – همکاری با دانشگاه‌های داخلی در زمینه‌ی مسائل فرهنگی مرتبط با ایرانیان خارج از کشور
27-  اعزام متخصصان و فرهیختگان فرهنگی کشور به خارج از کشور
28- معرفی اقوام ایرانی و آیین و رسوم آن‌ها به سایر اقوام و ملل
29-  معرفی جاذبه‌های فرهنگی ایران به ایرانیان خارج از کشور
30-  معرفی نهادها و مؤسسات داخلی حوزه‌ی فرهنگ به ایرانیان خارج از کشور
31-  برنامه‌ریزی برای پیش‌گیری از بروز مشکلات فرهنگی برای ایرانیان خارج از کشور
32-  برپایی نمایشگاه‌های فرهنگی در خارج از کشور
33- حمایت از هنرمندان داخلی و خارجی برای معرفی هنر ایرانی
34- ایجاد زمینه‌ی اجرای برنامه‌های فرهنگی و ملاقات در خصوص طرح مباحث و دیدگاه‌های فرهنگی با ایرانیان به هنگام سفر‌های خارجی ریاست محترم جمهور، وزرا و مسئولان بلندپایه‌ی جمهوری اسلامی ایران
35-  پژوهش و نظرسنجی در زمینه‌ی فرهنگ، ‌هنر و ادب ایرانی در راستای اهداف شورای عالی ایرانیان
36- انتشار مباحث تخصصی حوزه‌ی فرهنگ ایرانی در نشریات خارجی
37-  ارتباط با کرسی‌های زبان و ادب فارسی در دانشگاه‌های خارج از کشور
38-  ایجاد زمینه‌ی تحصیل دانشجویان خارجی در حوزه‌ی مسائل فرهنگی
39-  ایجاد زمینه‌ی جذب سرمایه‌های خارجی یا سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور در حوزه‌ی فعالیت‌‌های فرهنگی داخل کشور در چارچوب قوانین
40-  معرفی سایت‌های مناسب در زمینه‌ی مسائل فرهنگی و ادبی به ایرانیان خارج از کشور
41- ایجاد امکان دوبله‌ی فیلم‌ها و سریال‌های داخلی به زبان‌های خارجی
42-   انعکاس دیدگاه‌های فرهنگی دولت‌مردان به ایرانیان خارج از کشور به صورت شفاف
43-  ایجاد امکان پخش سریال‌ها و برنامه‌های فرهنگی شبکه‌های استانی در کشورهای دیگر
44-  تسهیل بستر ورود دانشجویان ایرانی مقیم خارج به ایران برای بازدید از اماکن فرهنگی
45-  ایجاد زمینه‌ی تحصیل دانشجویان خارجی در داخل کشور در رشته‌های مرتبط با فرهنگ ایرانی از طریق اعطای بورس تحصیلی
46-  آسیب‌شناسی مهاجرت از ایران و انتشار آن به منظور روشنگری مدیران فرهنگی کشور
47- برنامه‌ریزی به منظور آشنایی ایرانیان داخل کشور از مشکلات مهاجران به خارج از کشور و عوارض ناشی از مهاجرت
48- تسهیل به منظور انجام امور فرهنگی ایرانیان خارج از کشور در نهادها و مؤسسه های دولتی و خصوصی داخل کشور
49-  برنامه‌ریزی برای آگاه‌تر کردن مدیران فرهنگی کشور در خصوص نوع نیازهای فرهنگی ایرانیان خارج از کشور
50- برنامه‌ریزی برای تفکیک نگاه سیاسی از نگاه فرهنگی ایرانیان مقیم خارج از کشور
51- برنامه‌ریزی برای روشنگری ایرانیان خارج از کشور در خصوص مهم‌ترین مباحث و آسیب‌‌های اجتماعی – فرهنگی داخلی
52-  کمک به اقتصاد کشور از طریق توسعه‌ی روابط فرهنگی یا صدور محصولات فرهنگی
53-  ایجاد انجمن‌های فرهنگی از طریق قشرهای مختلف ایرانی خارج از کشور (مانند انجمن فرهنگی اولیا و مربیان خارج از کشور)
54-  استفاده از منابع انسانی مأمور در خارج از کشور یا خانواده‌های آن‌ها برای توسعه‌ِی شناساندن فرهنگ ایرانی
55- برگزاری هفته‌های دوستی در خارج از کشور
56-  برنامه‌ریزی برای تعیین کشورهای خواهرخوانده برای هر استان و ایجاد روابط فرهنگی فی‌مابین
57-  برنامه‌ریزی برای ایجاد یا حفظ این تفکر و بینش در ایرانیان مقیم خارج از کشور که آن‌ها جزئی از جامعه‌ی بزرگان ایران و در سرنوشت کشور خویش سهیم هستند.
58-  ایجاد زمینه‌ی فکری در ایرانیان مقیم خارج از کشور برای استفاده از هر فرصتی در جهت معرفی فرهنگ و هنر ایرانی
59-  کمک به ترجمه و نشر کتب، مقالات، پایان‌نامه‌ها و پژوهش‌های فرهنگی چاپ‌شده در ایران به زبان‌های زنده‌ی دنیا
60- کمک به ترجمه و نشر زندگی‌نامه‌ها و فعالیت‌های مشاهیر معاصر ایران به زبان‌های زنده‌ی دنیا
61- ارائه‌ی پیشنهاد به وزارت‌خانه‌ها و نهادها در خصوص گسترش حیطه‌ی مخاطبان فعالیت‌های فرهنگی
62-  برنامه‌ریزی برای تصویب قانون در زمینه‌ی جلوگیری از فعالیت‌های موازی نهادها و مؤسساتی که در خصوص فرهنگ ایرانی در خارج از کشور فعالیت می‌کنند.
63- همکاری با ناشران داخلی و خارجی برای تولید و نشر آثار درباره‌ی فرهنگ ایرانی و توسعه‌ی فرهنگی در خارج از کشور
64-  ایجاد زمینه‌ی فعالیت ایرانیان مقیم خارج از کشور در تأسیس مؤسسه‌های عام المنفعه و یا مشارکت در آن مؤسسه‌ها
65- استفاده از فرصت‌های شغلی فرهنگی در خارج از کشور برای اشتغال به کار متخصصان ایرانی این حوزه
66- ایجاد این زمینه‌ی فکری در همه‌ی اقشار جامعه‌ی ایرانی مقیم کشور که باید در گسترش فرهنگ ایرانی سهیم باشند و نظرها و پیشنهادهای سازنده‌ی خود را مطرح کنند
67- برنامه‌ریزی برای گسترش فرهنگ ایرانی – اسلامی در مراسم جهان اسلام
68-  چاپ و نشر فهرست آثاری که توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور درباره‌ِی «ایران و فرهنگ ایرانی» تهیه شده و یا به چاپ رسیده است
69- چاپ و نشر فهرست آثاری ‌که توسط ایرانیان داخل کشور درباره‌ی «ایران و فرهنگ ایرانی» تهیه شده و یا به چاپ رسیده است
70- برگزاری مسابقات فرهنگی برای ایرانیان مقیم خارج از کشور به ویژه از طریق اینترنت
71- برنامه‌ریزی برای تهیه‌ی بازی‌ها و سرگرمی‌های رایانه‌ای مرتبط با فرهنگ ایرانی ویژه‌ی کودکان، نوجوانان و جوانان مقیم خارج از کشور
72- ایجاد زمینه‌ی مقایسه‌ی ریشه و قدمت فرهنگ و تمدن ایرانی و آیین و رسوم مربوط به آن با فرهنگ و تمدن کشورهای خارجی در نوجوانان و جوانان ایرانی مقیم خارج از کشور
73- ایجاد زمینه‌ی پیشنهاد تولید محصولات فرهنگی – ایرانی با بهره‌گیری از محصولات مشابه خارجی توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور و کمک به تولید آن محصولات در داخل کشور
74-  تهیه‌ی فهرست آثار مربوط به فرهنگ و تمدن ایرانی که در موزه‌ها یا در اختیار افراد در خارج از کشور نگهداری می‌شود
75-برنامه‌ریزی و فعالیت از طریق مجامع فرهنگی جهانی برای برگرداندن آثار فرهنگی متعلق به ایران از کشورهای خارجی
76- توزیع نشریات فرهنگی داخلی در بین ایرانیان مقیم کشورهای خارجی
77-  برنامه‌ریزی برای نشر قرآن و علوم، معارف و فعالیت‌های قرآنی در بین ایرانیان مقیم کشورهای خارجی
78-  شناسایی مؤسسه‌های معتبر در خارج از کشور که هم‌سو با ایرانیان در خارج از کشور فعالیت می‌کنند و نیز مشارکت با آن‌ها در اجرای برنامه‌ها و وظایف
79-  برنامه‌ریزی برای اعزام اساتید برای فرصت‌ مطالعاتی به خارج از کشور و هماهنگی با آن‌ها برای فعالیت فرهنگی در کشور محل مأموریت
80- اجرای برنامه‌های فرهنگی برای ایجاد روحیه‌ی نشاط و امیدواری در ایرانیان خارج از کشور
81- تأسیس انجمن‌های دوستی ایران با ایرانیان مقیم خارج از کشور به ویژه از طریق دانشگاه‌ها و مجامع علمی – فرهنگی
82- سایر امور محوله از سوی جانشین محترم رئیس جمهور و دبیر کل محترم.

آمار بازدیدها
تعداد بازدیدکنندگان امروز : 0 | کل بازدیدکنندگان : 438587