motto
امروز : پنجشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۹

کارگروهها

وظایف و اختیارات

 • شناسایی و بررسی محورهای اصلی مشکلات و معضلات حقوقی و قضائی ایرانیان مقیم خارج از کشور و ارائه راهکارهای متناسب
 • اطلاع رسانی و آموزش ایرانیان خارج از کشور ، تهیه برنامه های تلویزیونی برون مرزی و جزوات آموزشی ، تبیین تغییرات قوانین و مقررات و راهنمایی های لازم در این زمینه از طریق دبیرخانه شورای عالی امور ایرانیان
 • ایجاد تعامل با دستگاه قضایی به منظور تسریع در فرآیندهای رسیدگی به پرونده های قضایی مرتبط با ایرانیان مقیم خارج از کشور
 • بررسی و رسیدگی به درخواست های ایرانیان نسبت به مشکلات حقوقی و قضائی در خارج از کشور و پیگیری امور مربوط تا رفع مشکل آنها
 • تهیه گزارش و پیشنهاد به رئیس قوه قضائیه در امور مربوطه به پرونده های قضایی مرتبط با ایرانیان مقیم خارج از کشور

تبصره : در اجرای بند 3 و 5 از ماده 3 این آیین نامه تعدادی از قضات دادگستری با شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور همکاری نمایند

 • تدوین راهکارهای متناسب با مشکلات ایرانیان مقیم خارج از کشور از طریق تهیه طرح پیشنهادی به منظور اصلاح مقررات ، بخشنامه ها برای ارائه به « شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور
 • انجام مکاتبات و اخذ گزارش از مراجع قضایی و اداری کشور در ارتباط با وظایف محوله و همچنین دعوت از مقامات و مسئولین مذکور برای ارائه گزارش به جلسه.
 • ایجاد تعامل با حوزه های کنسولی ، حقوقی و امور ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه به منظور ارتقاء سطح اطلاعات حوزه های مذکور در نمایندگی های خارج از کشور برای تسهیل و راهنمایی ایرانیان خارج از کشور.
 • انجام کلیه امور مربوط به شورای عالی در چارچوب وظایف کارگروه قضایی و حقوقی
 • بررسی امور کنسولی و حقوقی ایرانیان در کشور میزبان بمنظور حل و فصل آنها و ارائه گزارش به ارگانهای ذیربط.
 • هماهنگی با ادارات کنسولی و امور بین‌الملل ارگانهای ذیربط برای تهیه پیشنهادات لازم جهت کاهش و رفع مشکلات کنسولی ایرانیان.
 • پژوهش پیرامون مسائل و مشکلات قضایی و حقوقی ایرانیان خارج از کشور در داخل کشور جهت رفع آنها.
 • شناسائی و معرفی سازمانها و بنیادهای عام‌المنفعه و خیریه داخل و خارج کشور به سازمانها و بنیادهای مشابه و افراد خیّر ایرانی در کشورهای خارجی جهت همکاری و مساعدتهای لازم مردمی.
 • تشویق ایرانیان خارج از کشور به تشکیل بنیادهای خیریه و تشکلهای مردمی جهت ارائه خدمات و کمکهای انساندوستانه به منظور مساعدت و رفع مشکلات هموطنان خود در ایران و در کشور میزبان.
 • تشویق برای برقراری ارتباط میان انجمن‌ها، مؤسسات و ارگانهای داخل کشور با انجمن‌ها، مؤسسات و ارگانهای مشابه خارجی.
 • کمک و ترغیب و تشویق در گسترش زمینه‌های مشارکت مدنی ایرانیان مهاجر در امر انتخابات و امور اجتماعی.
 • انجام کلیه امور مربوط به شورا در چارچوب وظایف کارگروه امور حقوقی و کنسولی، شامل ثبت و نگهداری و ابلاغ مصوبات شورای عالی و کارگروهها.
  در صورت نیاز کارگروه، دستگاههای مربوطه کارشناسان خود را برای فعالیت در کارگروه به مدت معینی مأمور می‌نمایند.
 • ایجاد تسهیلات لازم برای رفت و آمد آسان ایرانیان بویژه جوانان و نوجوانان ایرانی به کشور.
 • ارائه طرح‌های تسهیلاتی و حمایتی به منظور تقویت ارتباط و رفت و آمد ایرانیان و ارائه خدمات مطلوب در داخل و خارج کشور.
 • استفاده از کارشناسان، صاحب نظران و نخبگان جهت تهیه طرحها و ارائه پیشنهادات عام‌المنفعه در چارچوب وظایف کارگروه.
 • تعریف و واگذاری طرحهای پژوهشی به پژوهشگران، نظارت بر مراحل اجرای طرحهای پژوهشی، دریافت نتایج و گذاردن آنها در گردش کارِ کارگروه.

آمار بازدیدها
تعداد بازدیدکنندگان امروز : 392 | کل بازدیدکنندگان : 338002